De ware birmaan
Image default
Dienstverlening

Waarom een dashcam kopen

Waarom een dashcam kopen voor iedereen een goed idee is

Nu steeds meer mensen een dashcam kopen is het tijd om eens op een rijtje te zetten waarom dat nu precies zo’n goed idee is. De voornaamste reden is natuurlijk uw eigen veiligheid. Met een dashcam kunt u niet zozeer ongevallen voorkomen, maar de beelden kunnen wel gebruikt worden om de dader op te sporen. Daarnaast leveren ze een belangrijk bewijsmateriaal voor politie en verzekeringen. Dat is voor veel mensen al reden genoeg om een dashcam aan te schaffen. U kunt er immers uw onschuld mee bewijzen.

Een dashcam kopen met GPS

Als u overweegt een dashcam te kopen om bovengenoemde redenen kunt u er het beste een kiezen die voorzien is van GPS. Dit wil zeggen dat de dashcam zowel beelden en geluid opneemt als de locatie, de snelheid en de rijrichting van het voertuig. Ook deze gegevens kunnen immers in diverse gevallen gebruikt worden als bewijsvoering. Het enige nadeel dat daaraan kleeft is dat deze gegevens tevens tegen u gebruikt kunnen worden, namelijk wanneer het ongeval uw eigen schuld is. Wees u daar zich bewust van wanneer u een dashcam gaat kopen.

Beelden zeggen meer dan woorden

Bij veel ongevallen in het verkeer ontstaat onenigheid over de toedracht ervan. Iedereen maakt het ongeval op een andere manier mee, en vrijwel iedereen ziet op zijn minst enkele details over het hoofd die de andere partij wel ziet. U kunt immers tijdens het rijden niet alles tegelijk zien. Om die reden kopen steeds meer mensen een dashcam, zodat ze tenminste kunnen aantonen wat zij tijdens het autorijden aan de voorzijde van de auto konden waarnemen. Uiteraard laat dit niet de achterzijde van de auto zien, maar het geeft wel een completer beeld van de situatie. Beelden zeggen immers meer dan woorden.

Wat zegt de wet over dashcams?

Officieel gezien is filmen op de openbare weg gewoon toegestaan, dus ook met een dashcam. Het enige wat u niet mag doen, is de beelden openbaar verspreiden. Een (mogelijke) dader mag immers niet herkenbaar in beeld worden gebracht, en ook kentekens mogen niet gedeeld worden. Dit heeft te maken met de privacywetgeving. Het enige wat de wet verder zegt over dashcams is dat ze het zicht op de weg niet mogen blokkeren. U kunt dus het beste een dashcam kopen die op onzichtbare wijze verwerkt is, bijvoorbeeld in de autospiegel.