De ware birmaan
Image default
Financieel

Wat is uitvoerbaar bij voorraad

“Uitvoerbaar bij voorraad” is een juridisch term dat verwijst naar een bepaald type vonnis of gerechtelijke beslissing. Wanneer een vonnis of beslissing “uitvoerbaar bij voorraad” is verklaard, betekent dit dat het direct ten uitvoer kan worden gebracht, zelfs als er nog hoger beroep mogelijk is.

Met andere woorden, de partij die in het gelijk is gesteld, kan onmiddellijk aanspraak maken op de rechten of remedies die in het vonnis zijn vastgesteld, zonder te hoeven wachten tot de zaak definitief is afgerond.

In normale gevallen moet men wachten op de uitkomst van een eventueel hoger beroep voordat een vonnis wordt uitgevoerd. Echter, bij uitvoerbaarheid bij voorraad kan de winnende partij, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, onmiddellijk beginnen met de tenuitvoerlegging van het vonnis, zelfs als de verliezende partij van plan is in beroep te gaan.

Vonnis snel uitvoerbaar

Een vonnis kan bijvoorbeeld uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard als er sprake is van een dringende situatie of als het aannemelijk is dat de verliezende partij in beroep gaat om de tenuitvoerlegging te vertragen. Het kan ook voorkomen in gevallen waarin de verliezende partij financieel in staat is om aan de veroordeling te voldoen en het hoger beroep geen opschortende werking heeft op de uitvoering.

Het concept van “uitvoerbaar bij voorraad” kan variëren afhankelijk van de wetgeving en rechtspraktijk in verschillende landen of jurisdicties. Het is daarom raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een gekwalificeerde jurist of advocaat om de specifieke implicaties en gevolgen in een bepaalde situatie te begrijpen.

Voorbeeld van Uitvoerbaar bij voorraad

Als hypotheekadviseur Amersfoort zijnde heb ik zelf een zaak meegemaakt van iemand die de ontbindende voorwaarden heeft laten verlopen bij een aannemer. Klant had problemen bij de BKR en kreeg een afwijzing van de bank. Klant had verwacht dat de hypotheek wel door zou gaan. Ondanks waarschuwingen van de hypotheekadviseur heeft de klant pas 24 dagen na het verstrijken van de ontbindende voorwaarden de koopovereenkomst opgezegd.

De rechter gaf natuurlijk de aannemer gelijk. Als het in een rechtszaak duidelijk is hoe het zit dan is de uitspraak vaak uitvoerbaar bij voorraad. Een hypotheekadviseur is niet verplicht om u er op te wijzen dat de ontbindende voorwaarden binnenkort verlopen. Het is afhankelijk wat u heeft afgesproken. Is het zo dat een hypotheekadviseur alles naar zich toe trekt dan is de kans groot dat u wint als het een rechtszaak wordt. Ondanks dat, houdt u zelf de datum van financieringsvoorbehoud in de gaten.

Datum voorbehoud van financiering

Als u een woning koopt houd t u dan zelf de ontbindende voorwaarden in de gaten. Onlangs had een hypotheekadviseur in Veenendaal correct gehandeld door de klant er op te wijzen dat het termijn van financieringsvoorbehoud over 5 dagen zou verlopen. Hypotheekadviseur moest naar het ziekenhuis en heeft de klant dit ook per mail bevestigd. Bent u koper? Zelf in de gaten houden.