De ware birmaan
Image default
Banen en opleidingen

Grotere rol outplacementbureau bij reorganisatie

Voor bedrijven die hun strategieën en business modellen aanpassen aan de digitalisering van de economie is het vaak onvermijdelijk hun operationele werkprocessen te herstructureren en aan te passen. Deze aanpassingen kunnen in de regel niet zonder een herstructurering of vermindering van het  personeelsbestand. Om een goede en snelle herpositionering van werknemers veilig te stellen kan outplacement uitkomst bieden.

Terwijl tien jaar geleden outplacement vooral werd ingezet om ontslagen medewerkers mentaal te ondersteunen en zo snel mogelijk richting nieuw werk te bemiddelen, verwachten bedrijven vandaag de dag een meer op maat gesneden aanpak. Niet alleen de werknemer wordt ondersteund bij het vinden van een nieuwe baan. Ook de werkgever kan begeleid worden in het veranderingsproces. Dat is belangrijk, want hoe vroeger een deskundig outplacementbureau wordt betrokken bij een reorganisatie, hoe beter het veranderingsproces kan worden ingezet. Een goede voorbereiding van de noodzakelijke stappen in communicatie richting het personeel en opdrachtgevers, de juridische begeleiding en de communicatie als geheel is van essentieel belang voor een succesvol veranderingsproces. Het is daarom van belang dat een outplacementbureau niet alleen in staat is medewerkers professioneel te begeleiden naar een nieuwe baan, maar ook het vermogen heeft een reorganisatie goed te begeleiden. HR en businessmanagers verwachten nu een meer complexe ondersteuning waarbij meer facetten en stakeholders een rol spelen.

Uiteraard blijft het begeleiden, coachen en ondersteunen van de medewerker wel de Hoofdtaak van een outplacementbureau. De rol van de outplacementconsultant richting de kandidaat is in die zin niet wezenlijk gewijzigd: hij of zij blijft de trainer, coach en sparringpartner van de werknemer. Het outplacementbureau als  geheel heeft tegenwoordig echter een veel grotere rol bij een reorganisatie dan vroeger.

https://www.outplacementverzekering.nl