De ware birmaan
Image default
Onderwijs

Hoe klassenmanagement divers wordt aangepakt

Wanneer jij werkzaam bent in het onderwijs, dan ben je vast al jarenlang bekend met het begrip klassenmanagement, maar wanneer je hier geen ervaring mee hebt, dan is het waarschijnlijk een nieuw begrip. Klassenmanagement houdt in dat de docent van een klas de maatregelen neemt om het onderwijs te kunnen organiseren en om dit op een zo prettig mogelijke manier aan te pakken voor de leerlingen. Iedere docent kan dit op een andere manier aanpakken, maar vaak zie je toch wel wat overlapping door de ervaringen die gedeeld worden en de methodes die samen besproken worden. Het klimaat in de klas is belangrijk en wordt door meerdere factoren bepaald.

Iedere docent is anders

Je weet zelf vast ook nog wel van jouw tijd op de basisschool bijvoorbeeld dat iedere juf of meester een andere manier had. Zo vond de ene docent het belangrijk dat iedereen in rijen zat om het zo rustiger in de klas te houden, terwijl de ander het ook goed vond als iedereen in groepjes zat, zodat er makkelijk samengewerkt kon worden. Dit is slechts een enkel voorbeeld, maar dit is al een onderwerp dat onderdeel uitmaakt van het klassenmanagement. Het is namelijk een manier van aanpak die gehanteerd wordt door de docent en deze kan zelfs per klas en soms ook per leerling verschillen.

Leerlingen individueel

Bij het klassenmanagement wordt er vaak in het grote geheel gekeken naar de regels die voor de hele groep gelden of voor de indeling van de klas die voor alle leerlingen gelden, maar ook kan het gepersonaliseerd leren hier een onderdeel van zijn. Dit is een werkwijze die steeds vaker uitgevoerd wordt, omdat iedere leerling zo op zijn of haar eigen manier en snelheid aan de slag kan gaan en zelfstandig leren werken. Wachten op de medeleerlingen duurt dan lang en de hulpbehoevenden krijgen te weinig aandacht, in tegenstelling tot gepersonaliseerd leren waarbij je zelf kunt bepalen of je wacht op de rest of dat je gewoon lekker verder gaat.

Uit de sleur

Sommige docenten die al lang werkzaam zijn in het onderwijs hebben hun eigen handigheid en werkwijzes al lang uitgevonden en doen dit al jarenlang hetzelfde, maar het kan goed zijn om hier ook van af te durven wijken en om ook eens te gaan kijken naar gepersonaliseerd onderwijs wanneer je hier nog niet zo veel van af weet. Het fijne aan een cursus is dat je het op je eigen manier kunt interpreteren en toepassen in je werkomgeving.

 

https://septemberonderwijs.nl/effectief-klassenmanagement/